หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทุนปรัชญาไทย
ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศ ...
2021-10-09 10:32:50
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิก ...
2021-09-22 14:15:21
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 กันยายน 2564 “จริยศาสตร์” โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. “จริยศาสตร์” โดย ...
2021-10-09 15:14:02
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 5 กันยายน 2564 วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รวิช ตาแก้ว
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 5 กันยายน 2564  เวลา 09.30-12.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รว ...
2021-10-09 15:12:27
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 หัวข้อ “"Problem-Question-Explanation"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “& ...
2021-10-09 15:09:36
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย”
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 กันยายน  2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ &l ...
2021-10-09 15:07:54
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รวิช ตาแก้ว
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 29 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30-16.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.ร ...
2021-10-09 15:04:55
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย”
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ ...
2021-10-09 15:01:38
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 หัวข้อ “CRITICAL THEORY: QOL
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “ ...
2021-10-09 15:00:14
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 “จริยศาสตร์” โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. “จริยศาสตร์” โด ...
2021-10-09 14:58:47
ข่าวย้อนหลัง