หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)
ปรัชญาอินเดีย...สายธารปรัญาตะวันออกดินแดนวิถีจิตวิญญาณภูเขา แม่น้ำ อันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตวิถีแห่งอาศรม ...
2022-05-22 10:32:39
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
กองทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอก หลัก ...
2022-05-22 10:32:39
ประมวลภาพกิจกรรม #ปรัชญาอินเดีย : ความรู้ ความจริง ความงาม"
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  อาจารย์ประจ ...
2022-05-22 16:01:22
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช   ...
2022-05-22 15:57:55
บรรยากาศการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-16.00 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่  21 พฤษภาคม 2565 &n ...
2022-05-22 16:06:52
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในห ...
2022-05-22 10:35:00
ภาพกิจกรรม #จากความว่างสู่ความมีในมุมมองปรัชญาจีน"
ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทางหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพา ...
2022-05-09 14:03:29
ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious)
ความแตกแยกเนื่องจากมีความไม่เข้ากัน (inhamonious) คิดเห็นไม่ตรงกัน (disagreement) ฟังไม่เข้าหู (disa ...
2022-03-27 14:14:01
feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773
feudalism เป็นคำประดิษฐ์ในปี 1773 โดยนักประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบาย feudal system ทั้งนี้ คำนี้มาจากคำ ...
2022-03-27 14:12:09
ข่าวย้อนหลัง