หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หลักสูตรฯ สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และเอก
หลักสูตรฯ สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และเอก ติดต่อสอบถามได้ที่คุณเพ็ญพัก ...
2023-02-23 17:45:52
หลักสูตรฯ สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
หลักสูตรฯ สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และเอก ติดต่อสอบถามได้ที่คุณเพ็ญพัก ...
2023-02-23 17:46:23
กิจกรรม "ปรัชญา ๒๐๒๓: แดนสุขาวดีของพระอมิตาภะพุทธเจ้า"
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรั ...
2023-05-15 15:37:56
ร่วมเป็นสะพานบุญ ประสานดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องพ่นฮอร์โมนแบบแบตเตอรี่ เพื่อใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ ให้กับสมาคมคนพิการ จังหวัดอุทัยธานี
อาจารย์สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสั ...
2023-04-25 15:18:32
ประชุมออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมงานโครงการฯ และทีมบุคลากรจากสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อาจารย์สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์และทีมวิจัย ประชุมออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมงานโครงการ ...
2023-04-25 15:17:29
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2565 ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียน ค ...
2023-04-19 17:55:12
ประชุมออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมงานโครงการฯ และทีมบุคลากรจากสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อาจารย์สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์และทีมวิจัย ประชุมออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมงานโครงการ ...
2023-04-19 17:48:52
ข่าวย้อนหลัง