Home > News
News

social capacity
social capacity หมายถึง ความสามารถของสังคมใดสังคมหนึ่งหรือหน่วยของสังคม ที่จะการเรียนรู้ ปรับตัว รับ ...
2022-01-08 12:30:36
ฌาร์ค ลากอง มองว่า มนุษย์นั้นมีตัวตนในอุดมคติ (Ideal-I)
ฌาร์ค ลากอง มองว่า มนุษย์นั้นมีตัวตนในอุดมคติ (Ideal-I) ซึ่งตัวตนนี้จะกลายเป็น "คนอื่น" ภา ...
2022-01-08 12:29:00
Vax or Vaccine เป็นคำที่ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของปี 2021
Vax or Vaccine เป็นคำที่ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของปี 2021 และเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งสนใจ ทั้งสงสัย และม ...
2022-01-08 12:25:29
Allyship คือ ความเป็นผู้ช่วย
Allyship คือ ความเป็นผู้ช่วย เป็นคำสำคัญแห่งปี 2021 อีกคำหนึ่ง เพราะผู้คนเห็นความสำคัญของบทบาทในการช ...
2022-01-08 12:23:40
ตารางเรียน 8-9 มกราคม 2564
ตารางเรียน 2/25648 – 9 มกราคม 2565ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meetลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.go ...
2022-01-08 12:02:51
ตารางเรียน 2/2564 25-26 ธันวาคม 2021
ตารางเรียน 2/256425-26 ธันวาคม 2021ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meetลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google. ...
2021-12-25 10:43:00
ตารางเรียน 2/2564 18-19 ธันวาคม 2021
ตารางเรียน 2/2564 18-19 ธันวาคม 2021ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meetลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.g ...
2021-12-25 10:39:02
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก้ว ...
2021-12-25 10:31:58
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเท ...
2021-12-25 10:28:47
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 : ศ.กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในห ...
2021-12-25 10:27:16
Archive News