หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม #เพศสภาพในมุมมองปรัชญา"
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทางหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  อาจารย์ประจ ...
2022-06-09 07:46:45
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5,มิถุนายน 2565(ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 ,มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช   ...
2022-06-09 07:44:31
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  2565 &n ...
2022-06-09 07:42:17
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 มิถุนายน 2565อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในห ...
2022-06-09 07:39:32
ประมวลภาพกิจกรรม #ปรัชญาอินเดีย : ความรู้ ความจริง ความงาม"
ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทางหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.เมธา  หริมเทพาธิป  อาจารย์ประจ ...
2022-05-22 16:01:22
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.อาจารผู้สอน : ดร.รวิช   ...
2022-05-22 15:57:55
บรรยากาศการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30-16.00 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  ในวันเสาร์ที่  21 พฤษภาคม 2565 &n ...
2022-05-22 16:06:52
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในห ...
2022-05-22 10:35:00
ข่าวย้อนหลัง