หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 “ปรากฎการณ์ของจิต”
บรรยากาศการเรียนการสอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 “ปรากฎการณ์ของจิต”

admin philosophy
2021-03-06 14:55:26

บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. หัวข้อ “ปรากฎการณ์ของจิต” โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต