หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2565: ศ.กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2565: ศ.กีรติ บุญเจือ

admin philosophy
2022-03-05 15:32:07

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2565

อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปฐมธาตุได้แก่สารไร้รูป” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet