หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย

admin philosophy
2022-03-27 13:54:47

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00  น.

อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเทพาธิป

ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet