หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 ช่วงบ่าย

admin philosophy
2022-03-27 13:50:32

บรรยากาศการเรียนการสอนผสมผสานออนไลน์ และที่มหาวิทยาลัยฯ  

ในวันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “philosophical of hippiness” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต