หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 (ภาคเช้า)

admin philosophy
2022-05-22 15:57:55

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ตาแก้ว  ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET