หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
บรรยากาศการเรียนการสอน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

admin philosophy
2021-03-06 15:06:43

บรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย google meet วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. หัวข้อ “อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนาและจริยศาสตร์” โดย ดร.รวิช  ตาแก้ว