หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 (ข่วงเช้า)
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 (ข่วงเช้า)

admin philosophy
2022-03-27 13:13:03

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ตาแก้ว บรรยายในหัวข้อ “วิจัย 1” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET