หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (ผศ.ดร.)

admin philosophy
2022-06-09 07:34:57

ปรัชญาอินเดีย...
สายธารปรัญาตะวันออก
ดินแดนวิถีจิตวิญญาณ
ภูเขา แม่น้ำ อันศักดิ์สิทธิ์
ชีวิตวิถีแห่งอาศรม
หนทางแห่งการเติมเต็มความสุข
ผ่านความรู้ ความจริง ความงาม
ประสานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

กิจกรรม Club of Wisdom
ขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
::: ในหัวข้อเรื่อง :::
ปรัชญาอินเดีย : ความรู้ ความจริง ความงาม

รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมอง
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

โดย พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม
รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระอาจารย์ผู้เคยผ่านประสบการณ์แห่งดินแดนลัทธิครูทั้ง 6 เข้าใจในระบบวรรณะ และ วิถีอาศรม 4 ของประเทศอินเดียเป็นอย่างดี

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่จำกัดที่นั่ง

ในรูปแบบออนไลน์ (zoom meeting)
เพียงคลิกเข้าไปที่ลิงค์นี้....

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93779186914?pwd=UzBqZXpWTDVmeWo0NVVVcE0xZWtBZz09

Meeting ID: 937 7918 6914
Passcode: 214126

วันที่ 22 พ.ค. 2565
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

แล้วพบกันนะครับ เพื่อนๆ

#บริการวิชาการโดย

#หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
#หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
#สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์