หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า

admin philosophy
2022-03-27 12:49:14

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ "ลัทธิมานิ" ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet