หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 : ศ.กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 : ศ.กีรติ บุญเจือ

admin philosophy
2021-12-25 10:27:16

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564

อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 


ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #SSRU