หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 “Critical Theory lll peace maker”
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 “Critical Theory lll peace maker”

admin philosophy
2021-10-09 14:43:14

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “Critical Theory lll peace maker” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ