หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย”
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย”

admin philosophy
2021-10-09 14:38:45

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ