หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

admin philosophy
2022-03-27 12:46:33

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.

อาจารผู้สอน : ดร.รวิช  ตาแก้ว บรรยายในหัวข้อ “วิจัย 1” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม GOOGLE MEET