หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

admin philosophy
2022-06-09 07:34:57

กองทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ (ทุนค่าเล่าเรียน ๕๐% จำนวน ๔ ทุน) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕  ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

สมัครคลิก ✅ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcCpdZJXmz3BS1uKftZ2rN9A8FDXDvGSKVQMdeJ4Dwf8_8g/viewform?usp=sf_link