หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงเช้า 11 ธันวาคม 2564
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงเช้า 11 ธันวาคม 2564

admin philosophy
2021-12-12 10:41:39

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันแรกของภาคเรียนที่  วันที่ 11 ธันวาคม 2564

อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย” ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม google meet 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU

#ปรัชญาและจริยศาสตร์ #ปรัชญาสวนสุนันทา #philosophy_and_ethics #SSRU