หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > Vax or Vaccine เป็นคำที่ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของปี 2021
Vax or Vaccine เป็นคำที่ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของปี 2021

admin philosophy
2022-01-08 12:25:29

Vax or Vaccine เป็นคำที่ถูกค้นหาเป็นอันดับ 1 ของปี 2021 และเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งสนใจ ทั้งสงสัย และมีความอยากรู้อยากเห็นกับเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประสิทธิภาพของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัส โดยเชื่อว่าจะป้องกันการติดเชื้อหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ ซึ่งพึงคิดสำหรับปี 2022 คือ อะไรจะเป็น vax ของชีวิตมนุษย์ในฐานะมนุษย์ มิใช่เพียงแค่ในฐานะร่างกาย (body, corpse) จะเป็นความรู้ปรัชญา การคิดอย่างปรัชญา หรือ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรืออื่น ๆ ก็น่าจะสนใจที่จะย้อนมองกันให้ละเอียดต่อไป

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา