หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > การปลูกฝัง เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางจิตใจ
การปลูกฝัง เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางจิตใจ

admin philosophy
2022-03-04 16:52:17

การปลูกฝัง เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางจิตใจ มาจากคำละตินว่า cultivare แปลว่า to till คือ ทำให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งถึง... โดยมีการใช้ในช่วงปี คศ.1700 เป็นต้นมา ทั้งในด้านการเพาะปลูก และการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ (mental growth) โดยมีนัยของการเอาใจใส่เป็นพิเศษร่วมอยู่ด้วย 

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา