หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > ระบบ (system) มาจากคำว่า systema
ระบบ (system) มาจากคำว่า systema

admin philosophy
2022-03-04 16:44:31

ระบบ (system) มาจากคำว่า systema ซึ่งผันมาจากคำว่า synistanai โดยมีความหมายว่า วางไว้ด้วยกัน, จัดให้อยู่ด้วยกัน, รูปแบบตามลำดับจัดเรียง ซึ่งระบบวางอยู่บนฐานของการคิดเรื่องความเป็นระเบียบ (cosmos) ตามกระบวนทรรศน์โบราณ และมนุษย์เชื่อว่าระบบนั้นเป็นสิ่งดี โดยระบบมีรากฐานสำคัญคือ ชุดของหลักการ แนวคิดและข้อเท็จจริง ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะค้ำจุนโครงสร้างของระบบให้มีลำดับชั้น (level) ได้สูงขึ้นไปเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น จึงมีผู้ที่ยึดติดในระบบและหลักการที่เป็นฐานของระบบด้วยเชื่อว่า จะทำให้ระบบนั้นเข้มแข็ง แข็งแรง แต่ในปรัชญาหลังนวยุคมองว่า การยึดติดในระบบทำให้ระบบไม่ยืดหยุ่น และถ้าระบบมีข้อผิดพลาดก็จะทำให้ไม่เกิดการแก้ไขได้โดยง่าย ดังนั้น จึงต้องทบทวนหลักการ แนวคิด ข้อเท็จจริงที่เป็นรากฐานของระบบ รวมไปถึงระดับชั้นของระบบอยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา