หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > planting the rose tree
planting the rose tree

admin philosophy
2021-05-22 16:44:07

การเรียนปรัชญาหรือวิชาการสาขาใด ๆ ก็ตาม ในระดับลึกยิ่งกว่านั้น มิใช่รู้เป็นเรื่อง ๆ ไป แต่เป็นการรู้รอบ มีปัญญาในการใช้วิจารณญานจนเข้าใจ ประหนึ่งการปลูกต้นกุหลาบ ใส่ใจดูแล บำรุงใส่ปุ๋ยจนเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ด้วยหวังจะออกดอกให้ชื่นชมไปได้หลายต่อหลายปี นั่นคือ หลังจากเข้าใจแล้วนั้นสามารถอธิบายใหม่ได้อย่างลึกซึ้ง จากนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ จึงจะประสบกับความดีงามในชีวิตการเรียนรู้อย่างแท้จริง
#Kirtianschoolofthought
#ปรัชญาสวนสุนันทา