หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > Nation มีความหมายจากรากภาษาลาติน nasci ..
Nation มีความหมายจากรากภาษาลาติน nasci ..

admin philosophy
2021-09-22 15:12:04

Nation มีความหมายจากรากภาษาลาติน nasci แปลว่า เกิด (be born) จึงถูกนำมาใช้ในความหมายว่า เชื้อชาติของคน กลุ่มของคนขนาดใหญ่ที่สืบเชื้อสายและภาษาร่วมกัน ในศตวรรษที่ 12 ได้ถูกใช้ในความหมายของดินแดนและประเทศ ต่อมาในทางการเมืองได้ใช้ในความหมายของสังคมการเมืองที่ประกอบด้วยรัฐบาล หน่วยงานหรือประชาชนที่ร่วมกันเป็นหน่วยทางการเมือง และในความหมายของ ชุมชนจัดตั้งบนที่อาศัยในดินแดนที่กำหนดและมีอธิปไตยในดินแดนนั้น ทำให้ nation ถูกเข้าใจในความหมายเอียงไปในทางการเมือง และถูกขยายเป็นเรื่อง ชาตินิยม (Nationalism) โดยมีการวิพากษ์ในประเด็นเชื้อชาตินิยม (ethinicity) ในขณะที่ความหมายอย่างกลาง ๆ มักใช้ในลักษณะของความชื่นชอบในเชื้อชาติของตน (favoring of the nation)  

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought