หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > Contempt Prejudice Despite
Contempt Prejudice Despite

admin philosophy
2021-09-22 15:05:51

prejudice อคติจากการแบ่งแยก (despite) และการแบ่งสูงต่ำ (contempt) เป็นเรื่องที่สนใจกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยมองว่าเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่นำไปสู่การตัดสินล่วงหน้าและความไม่ยุติธรรม โดยที่ส่งผลให้เกิดการทำร้ายทำลายกันด้วยความรุนแรง หรือเกิดความรุนแรงเนื่องด้วยได้รับสิทธิตามกฎหมาย

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought