หน้าหลัก > ข่าว > เกล็ดความรู้ / สาระปรัชญา > Allyship คือ ความเป็นผู้ช่วย
Allyship คือ ความเป็นผู้ช่วย

admin philosophy
2022-01-08 12:23:40

Allyship คือ ความเป็นผู้ช่วย เป็นคำสำคัญแห่งปี 2021 อีกคำหนึ่ง เพราะผู้คนเห็นความสำคัญของบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะชนชายขอบของความเหลื่อมล้ำต่างๆ ในลักษณะของการเข้าไปช่วย มิได้ไปเป็นผู้นำการช่วยเหลือ แต่พร้อมไปช่วย หรือในการเรียกร้องทางการเมืองหรือเรียกร้องนโยบายบางอย่าง คนกลุ่มนี้มีพลังแห่งความร่วมมือสูงและนำไปใช้เพื่อสนับสนุนพลังแสวงหาในสิ่งที่ตนเชื่อว่าจะดีกว่า

#ปรัชญาสวนสุนันทา

#ปรัชญาและจริยศาสตร์

#philosophy_and_ethics

#Kirtianschoolofthought

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา