หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 18 กันยายน  2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ & ...
2021-10-27 15:38:31
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  18 กันยายน 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “ ...
2021-10-27 15:35:47
รรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 12 กันยายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 12 กันยายน 2564  เวลา 09.30-12.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.ร ...
2021-10-27 15:33:57
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. “จริยศาสตร์” โด ...
2021-10-27 15:31:29
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  11 กันยายน 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “ ...
2021-10-27 14:08:10
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11 กันยายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11 กันยายน  2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ & ...
2021-10-27 14:05:37
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 กันยายน 2564 “จริยศาสตร์” โดย ดร.เมธา หริมเทพาธิป
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. “จริยศาสตร์” โดย ...
2021-10-09 15:14:02
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 5 กันยายน 2564 วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รวิช ตาแก้ว
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์วันที่ 5 กันยายน 2564  เวลา 09.30-12.00 น. วิชาตรรกศึกษา โดย ดร.รว ...
2021-10-09 15:12:27
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 หัวข้อ “"Problem-Question-Explanation"
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 เวลา 10.30-16.00 น. หัวข้อ “& ...
2021-10-09 15:09:36
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาไทย”
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4 กันยายน  2564 ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหัวข้อ &l ...
2021-10-09 15:07:54
ข่าวย้อนหลัง