Home > News > News > ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอเชิญร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

admin philosophy
2021-12-25 10:21:30

สอบเค้าโครงจิรวัฒน์ SSRU

วันศุกร์, 24 ธันวาคม · 13:00 น. ถึง 16:00 น.

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet

ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/nbd-diwz-bah

หรือรหัสห้องประชุม nbd-diwz-bah